TACMED

Video Yardımlı Torasik Cerrahi Aletler

Innomed Ürün Ailesinden Video Yardımlı Torasik Cerrahi Aletler

Atrial İğne Tutucu Forsepsler
image image
Torasik Doku Forsepsleri
image image
Damar Bağlayıcı Forsepsler (Ligature/ Alis)
image image
Torasik Forsepsler
image image
image image
image image
Akciğer Tutucu Forsepsler
image image
Kardiak Cerrahi Forsepsleri
image image
Akciğer Tutucu Forsepsler
image image
Kardiak Cerrahi Forsepsleri
image image
Yıkama, Emme Tüpü
image image
Drag hook (Kanca)
image image