TACMED

Hyperthermia Pump ™

Hyperthermia Pump, hipertermi tedavisinin sağlanmasında dünya lideridir.

HyperthermiaPump

Hyperthermia Pump ™

Yüksek verimli Hyperthermia Pump™, ısıtılmış steril solüsyonla sürekli lavaj yoluyla göğüs veya intraperitoneal boşluğun sıcaklığını istenen hedef sıcaklığa yükseltmek için terapötik prosedürlerde kullanılır. Isınan çözelti bir vücut boşluğuna pompalanır, geri çekilir, tekrar ısıtılır ve tekrar vücuda geri döndürülür. Kullanıcı dostu, kompakt ve güvenli Hyperthermia Pump, hipertermi tedavisinin sağlanmasında dünya lideridir.

İntraperitoneal/İntrapelvral Hipertermik Kemoterapi Sistemi (Hipek)

Sistem, yalnızca hipertermik intraperitoneal ve intraplevral kemoterapi tedavisini uygulamak için dizayn edilmiştir. Maksimum tedavi sıcaklığına minimum sürede ulaşmak ve tedavi süresince mükemmel ısı stabilizasyonu sağlamaktadır. Bunu da, patentli elektromagnetik indüksiyon ısıtma özelliğiyle gerçekleştirmektedir.

Hipertermik Kemoterapi Nedir?

Hipertermi kelimesi Yunanca kökenlidir ve vücut sıcaklığının normalden daha yüksek bir sıcaklığa çıkması anlamına gelir (hiper: fazla, çok fazla / thermos: sıcaklık). Günümüzde tıbbi açıdan hipertermi denince vücudun tamamının veya bir kısmının fiziksel yöntemlerle pasif olarak normal sıcaklığının üzerinde bir sıcaklığa kadar ısıtılması anlaşılır. Bu yöntemlerle oluşturulan ısı, ya dışardan vücuda uygulanır, ya da direkt olarak dokulara uygulanır. Hipertermi farklı tümör hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir tedavi yöntemidir.

Ameliyat sırasında karın boşluğu, 60 - 90 dakika boyunca ısıtılan kemoterapi sıvısıyla yıkanır. Bu uygulamanın amacı sadece ameliyat sırasında oluşan hücre artıklarını uzaklaştırmak değil, aynı zamanda mevcut bulunan tümör hücre yığınlarının mümkün olduğu kadar tamamının ortadan kaldırılmasıdır. Bu da özellikle tümör hücrelerinin yeniden çoğalmalarını ve gelişmelerini etkili bir şekilde engeller.

Bu yöntemle tümörde, daha doğrusu tümör yatağında, 41 - 42 °C'den daha fazla sıcaklık değerine ulaşılabilir. Kural olarak tümör dokusu daha kötü bir ısı düzenleme ve fazla ısıyı uzaklaştırma yeteneğine sahiptir. Bu durum bölgesel bir ısınma durumunda çevredeki normal dokudaki kanlanma artışı ile birlikte tümör dokusunda dalgalanmaya neden olur. Böylece tümör dokusunda azalmış bir kanlanma ortaya çıkar ve bunun sonucu olarak artmış ısıya bağlı direkt tümör hücre hasarı (tümör nekrozu, gangreni), oksijenlenmede eksiklik (tümör hipoksisi), asidik bir ortam gelişimi (asidoz) ve beslenme bozukluğu ortaya çıkar. Bu faktörlerin hepsi tümör hücrelerinin ölümüne sebep olurken sağlam dokularda herhangi bir zarar oluşturmaz. Sitostatik etkili maddelerin peritoneal/pelvral perfüzyon şeklinde izole olarak eş zamanlı uygulaması, bu yöntemlerin (Hipertermi-Kemoterapi) etkinliğini de önemli ölçüde artırmaktadır.

Sistem Özellikleri

Kolay taşınabilir, 13 kg
Kısa ön hazırlık ve hızlı bir şekilde hastaya bağlanabilme, (ön hazırlık aşamasının kısa olması hastanın anestezi alma süresini de kısaltmaktadır)
Açık ve kapalı abdomen tekniğine uygun.
Basit, etkili ve güvenli.
Sürekli ısı kontrolü ve takibi (görsel)
Sesli ve görsel uyarı sistemleri.
FDA (Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi) onaylı ve CE (Avrupa Uygunluk ve Serbest Dolaşım) sertifikalı.
Hyperthermia Pump

Ürün Kataloğu